Ako previesť fotografiu na predlohu

Na prevod fotografie na predlohu existuje viacero programov, napríklad PCStitch, HobbyWare alebo ARTOPIK. My si popíšeme postup ako používať program PCStitch.

Inštalácia programu

 • navštívime stránku PCStitch
 • zvolíme náš operačný systém z možností Windows XP/Windows Vista/Windows 7
 • zvolíme lokalitu - Slovakia
 • stlačíme tlačidlo "Start Download"
 • inštalačný súbor uložíme na disk, najlepšie na miesto, kde ho nájdeme :-), napr. na pracovnú plochu
 • spustíme stiahnutý inštalačný súbor PCStitch_Inst.exe
Inštalácia programu PCStitch
 • pokračujeme tlačidlom "Next"
Inštalácia programu PCStitch
 • akceptujeme podmienky pokračujeme tlačidlom "Next"
Inštalácia programu PCStitch
 • zvolíme umiestnenie pre inštaláciu programu PCStitch a pokračujeme tlačidlom "Next"
Inštalácia programu PCStitch
 • pokračujeme tlačidlom "Next"
Inštalácia programu PCStitch
 • ak chceme aby sa nám vytvoril odkaz na program na ploche, zvolíme tlačidlo "Áno"
Inštalácia programu PCStitch
 • pokračujeme tlačidlom "Next"
Inštalácia programu PCStitch
 • počkáme kým prebehne inštalácia
Inštalácia programu PCStitch
 • ukončíme inštaláciu tlačidlom "Finish"

Práca s programom

Prevod fotografie na predlohu pre vyšívanie

Po spustení programu PCStitch sa nám zobrazí úvodná obrazovka, v nej si môžeme vytvoriť nový dokument stlačením tlačidla "New", zvoliť niektorý z naposledy spracovávaných dokumentov stlačením tlačidla "Recently Used", prípadne môžeme otvoriť dokument, ktorý sme vytvorili už niekedy v minulosti pomocou tlačidla "Open". My však chceme importovať obrázok, a preto ponuku zatvoríme krížikom.

Prevod fotografie na predlohu pre vyšívanie

Pre importovanie obrázka použijeme v hlavnej ponuke File/Import.

Prevod fotografie na predlohu pre vyšívanie

Obrázok chceme zvoliť z disku a preto zvolíme možnosť "Get Picture From A Disk" a následne stlačíme tlačidlo "Browse".

Prevod fotografie na predlohu pre vyšívanie

Nájdeme obrázok/fotografiu v našom počítači, ktorú chceme previesť na predlohu pre krížikové vyšívanie. V našom prípade to bude hviezda. Výber potvrdíme stlačením tlačidla "Open".

Prevod fotografie na predlohu pre vyšívanie

Na karte "Size" zvolíme veľkosť predlohy na krížikové vyšívanie. Veľkosť možno zvoliť v krížikoch "Stitches" alebo v palcoch "Inches" (1 palec = 2,54 cm). Ak nechceme ručne dopočítavať druhý rozmer predlohy, stačí označiť "Keep Aspect Ratio", ktorý zachová pomer obrázku a druhý rozmer automaticky dopočíta za nás. Pre vyhladenie okrajov označíme voľbu "Smooth Colors".

Prevod fotografie na predlohu pre vyšívanie

Zvolíme kartu "Floss", na ktorej možno zvoliť paletu farieb, ktoré budú použité. Možno vybrať z už uložených paliet, napríklad "DMC Stranded Cotton". Dané palety zodpovedajú číslam bavlniek v obchodoch. Nakoniec môžeme obmedziť maximálne množstvo farieb/bavlniek, ktoré chceme použiť ("Maximum Colors to Use"), v našom prípade ich zvolíme 5. Pre zobrazenie náhľadu zvolíme medzi dvoma lupami veľkosť "To Fit", a tak môžeme vidieť ako bude naša predloha vyzerať. Ak sa nám výsledná predloha nepáči, nastavenia môžeme ešte dodatočne zmeniť. Ak sme už s výslednou predlohou výšivky spokojný, voľbu potvrdíme tlačidlom "OK".

Prevod fotografie na predlohu pre vyšívanie

Na našej predlohe vidieť, že nie je celkom dokonalá a niektoré krížiky sú navyše, prípadne majú nesprávnu farbu. Tieto krížiky musíme ručne upraviť, prípadne môžeme vymeniť farbu za inú.

Prevod fotografie na predlohu pre vyšívanie

Ak chceme niektoré krížiky upraviť zvolíme príslušnú farbu na karte "Floss Palette". Ak sa Vám karta "Floss Palette" nezobrazuje alebo ste ju uzavreli, možno ju znovu otvoriť v ponuke "View/Panels/Palette".

Prevod fotografie na predlohu pre vyšívanie

V prípade, že potrebujete použiť farbu, ktorú nemáte vo Vašej palete, možno ju pridať pretiahnutím myšou z karty "Available colors" do "Floss Palette". V prípade, že panel "Available colors" nemáte otvorený, možno ho otvoriť v ponuke "View/Panels/Available colors".

Prevod fotografie na predlohu pre vyšívanie

Po úpravách je predloha na krížikové vyšívanie hotová a zostáva ju iba exportovať do súboru, prípadne vytlačiť. Pre exportovanie predlohy na vyšívanie do súboru použijeme ponuku "File/Export/To Image File...".

Prevod fotografie na predlohu pre vyšívanie

Zvolíme DPI, 300 DPI nám bude stačiť. Ak chceme vyexportovať do súboru farebné bloky, zvolíme "Stitches As: Solid Blocks". Ak nám postačia čiernobiele symboly zvolíme "Stitches As: Symbols". Pre lepšiu orientáciu je vhodné zobraziť vodiace čiary "Display GridLines" a čísla riadkov "Line Numbers". Pre zobrazenie náhľadu zvolíme "Auto Preview". Ak sme s nastavením hotoví, stlačíme tlačidlo "Save Image" pre uloženie obrázku, pre uloženie legendy by sme stlačili tlačidlo "Save Legend".

Ak používate dočasnú verziu programu PCStitch, export do súboru ani tlač súboru sa Vám zrejmä nepodarí. Ak je však Vaša predloha menšia, mohlo by Vám poslúžiť tlačidlo "PrintScreen". Avšak takéto konanie by mohlo byť v rozpore s autorskými právami na program PCStitch, a preto bližšie tento spôsob "obchádzania" programu nebudeme popisovať.

Prevod fotografie na predlohu pre vyšívanie

Zvolíme názov súboru a typ, pre lepšiu kvalitu je vhodné zvoliť súbor formátu PNG.

Prevod fotografie na predlohu pre vyšívanie

V prípade, že by sme nechceli predlohu ukladať ako obrázok, môžeme predlohu ihneď vytlačiť v ponuke "File/Print/Preview" alebo použijeme klávesovú skratku CTRL+P.

Prevod fotografie na predlohu pre vyšívanie

Ak chceme predlohu na vyšívanie s farebnými blokmi, zvolíme "Print Stitches As: Solid Blocks". Ak nám postačia čiernobiele symboly, zvolíme "Print Stitches As: Symbols".

Prevod fotografie na predlohu pre vyšívanie

Pre lepšiu orientáciu je vhodné zobraziť vodiace čiary "Display GridLines" a čísla riadkov "Line Numbers". Pre vytlačenie palety zaškrtneme "Grid Page Palette".

Prevod fotografie na predlohu pre vyšívanie

Na karte "Margins" možno označiť, čo všetko chceme vytlačiť z doplnkových informácií, čo všetko má obsahovať legenda a pod. Zaškrtneme všetko v pravej časti a môžeme si zobraziť ukážku pred tlačou pomocou tlačidla "Preview" a následne tlačiť pomocou tlačidla print.

Prevod fotografie na predlohu pre vyšívanie

Výsledná predloha na krížikové vyšívanie je na svete. Ak máte ďalšie otázky o prevode, kontaktujte nás!

Peter ŠIMORA