Ako vyšiť Richelieu?

Trochu histórie

Armand Jean du Plessis, Cardinal-Duc de Richelieu et de Fronsac - kardinál Richelieu Richelieu bol kedysi názov ozdobného krajkového nákrčníka, ktorý dostal pomenovanie podľa Armand Jean du Plessis, Cardinal-Duc de Richelieu et de Fronsac - kardinála Richelieu.

Výber materiálu

Najlepším materiálom pre vyšívanie vzorov technikou Richelieu je husté plátno strednej sily. Môžeme taktiež použiť bavlnené plátno. Je však potrebné vybrať tkaninu vysokej kvality, čo zaistí dobrý výsledok našej práce. Vzhľadom k zvolenému materiály si treba zvoliť správny druh vyšívacích nití a ich silu. Najlepším materiálom je vyšívací hodváb, ktorého hrúbku môžeme vyberať a rozdeľovať podľa potreby na jednotlivé vlákna. Na tenkom a stredne silnom plátne vyšívame dvoma až troma vláknami rozdeleného vyšívacieho hodvábu. K vyšívaniu môžeme tiež použiť iné druhy bavlnených nití, napr. atlasovú niť alebo tenkú priadzu. Pri výbere farebných nití je dobré rozhodnúť sa pre už vyskúšané druhy a tým predísť k možnému zafarbeniu látky.

Príprava tkaniny

Tkaninu na vyšívanie zostrihneme vždy na každej strane tak, aby o niekoľko centimetrov prevyšovala skutočné rozmery výšivky Richelieu. Látku vyžehlíme, aby boli všetky ohyby tkaniny, ktoré by mohli sťažiť kopírovanie predlohy, odstránené.

Prenášanie vzoru na tkaninu

kopírovanie predlohy Richelieu 1. Časť predlohy skopírujeme (možno použiť kopírku) toľkokrát, aby vytvoril celok.zlepovanie častí predlohy Richelieu do jedného celku 2. Z častí zlepíme celok. Dôležitá je presnosť, iba vtedy bude práca dokonalá.obkreslovanie predlohy Richelieu 3. Pripravený návrh výšivky Richelieu podložíme pod tkaninu a prichytíme špendlíkmi. Vzor obkreslíme, najlepšie kriedou na tkaniny, ktorá po vypraní zmizne. Možno tiež použiť modrú ceruzku, ktorú je po dokončení práce ľahké vyprať. Preniesť vzor na tkaninu možno i starým spôsobom, a to vzor položiť na látku, preložiť kopírovacím papierom a obkresliť kontúry na papieri. Vzor sa takto skopíruje na plátno. Línie sa však po dokončení práce ťažšie odstraňujú.

Vyšívanie stehov

Základné stehy pre výšivku Richeliuretiazkový steh, slučkovací a rovný steh.

Retiazkový steh Retiazkový steh Retiazkový steh Retiazkový steh je podkladom pre slučkovací steh. Robíme to pre zosilnenie kontúr.


Slučkovací steh Slučkovací steh Slučkovací steh je základným stehom pre štýl Richelieu. Obrubujeme ním konečné kontúry vzorov, rovné línie, spojovanie medzi jednotlivými prvkami výšivky, tiež krúžky a väčšie dierky. Stredy tkaniny vyšitých vzorov následne vystrihujeme ostrými nožnicami. Prvé strihanie do kríža a potom opatrne po obvode.

Rovný steh Rovným stehom vyšívame vonkajšie línie vzoru, napríklad byľ kvetov a listov.
Pracovný postup vyšívania technikou Richelieu

Retiazkový steh - obšitie kontúr Vyšívanie začíname obšitím všetkých kontúr retiazkovým stehom. Tento steh neskôr nebude vidieť a slúži k zvýrazneniu výšivky a zosilneniu povrchu. Na tenkom plátne odporúčame použiť iba dve nite rozdeleného vyšívacieho hodvábu.

Obšívanie oblúčikov Oblúčiky, ktoré taktiež obšívame, slúžia k spojeniu jednotlivých častí výšivky. Tkanina bude po oblúčiku v poslednej fáze vystrihnutá. Na miestach určených pre oblúčik, preťahujeme na jeho oboch koncoch niť dvakrát. Tretiu niť pretiahneme neskôr pri vyšívaní krajov. Počet pritiahnutých nitiek ovplyvňuje hrúbku každého oblúčika, preto je potrebné pri všetkých oblúčikoch potrebné pracovať rovnako.

Retiazkový steh Ak sa oblúčik rozdeľuje, preťahuje niť v priebehu retiazkového stehu medzi oboma jeho koncami.Retiazkový steh dvojitou niťou Retiazkový steh dvojitou niťou Ak má byť spojených niekoľko oblúčikov plnou tkaninou, obšijeme príslušné okraje retiazkovým stehom dvojitou niťou.Slučkovací steh Slučkovací steh V miestach určených pre oblúčiky preťahujeme niť trikrát. Oblúčik vyšívame slučkovacím stehom. Dávame pozor, aby sme ihlou neuchytili tkaninu pod oblúčikom. Tá sa v konečnej úprave výšivky nedotkne. Všetky oblúčiky musia byť rovnaké.

Vyšívanie oblúčika Vyšívanie oblúčika Rozdeľujúci sa oblúčik pretiahneme treťou niťou a spracujeme do polovice. Ďalej preťahujeme tri nite od nožičky a pokračujeme zo strany zakončenia ku spojeniu s oblúčikom, ktorého vyšívanie sme prerušili.

Vyšívanie oblúčika Okraje plnej tkaniny vyšívame hustým slučkovacím stehom a postupne vytvárame ďalší oblúčik.


Vyšívanie kolieska Inak sa vyšívajú ažúrové kolieska. Ostrým bodcom prerazíme tkaninu. Vzniknutý stred kolieska obšijeme štyrmi niťami. Vznikne tak základ kolieska.


Vyšívanie kolieska Vyšívanie kolieska Stále držíme bodec v tkanine a dávame pri vyšívaní pozor, aby sme nezachytili tkaninu na rube. Táto prebytočná látka sa v záverečnej fáze práce opatrne odstrihne. Pokračujeme v tvorbe ďalších oblúčikov.


Vyšívanie kolieska Dokončené koliesko spevníme tak, že obšijeme posledný steh niťou dvakrát. S tkaninou sú spojené iba kolieska.Vyšívanie paprskov Malé dierky vyšívame slučkovacím stehom. Najskôr obšijeme obrys dierky jednoduchým dlhým stehom, paprsky potom stehom rovným. Po vyšití každého paprsku zakončíme steh a niť odstrihneme. Ne preťahujeme k ďalšiemu paprsku nič spodom.

Prerážanie tkaniny ostrým bodcom Tkaninu v strede dierky prerážame ostrým bodcom.
Obnitkovanie otvoru jednou niťou Okraj vzniknutého otvoru obnitkujeme jednou niťou.
Ukončenie výšivky

Po ukončení celej ručnej práce látku vyperieme a naškrobíme. Žehlíme na rubovej strane. Prebytočné časti látky veľmi opatrne odstrihneme ostrými nožnicami. Striháme čo najbližšie k okrajom výšivky. Musíme však byť pozorní, aby nedošlo k prestrihnutiu látky.

Peter ŠIMORA