Ako vyšiť krížikový steh?

Krížiková výšivka Technika vyšívania krížikovým stehom je pre svoju jednoduchosť zhotovenia obľúbená v mnohých krajinách sveta. Každá krajina, kraj i každý historický vek si z krížikového vyšívania vytvoril vlastné vzory na vyšívanie vo vlastnej farebnosti a prípadne ich doplnil ďalšími druhmi vyšívacích stehov.

Pre krížikové vyšívanie je vhodná látka s pravidelnou plátnovou väzbou s dobre poznateľnými niťami. Najlepšie sa šije na materiále panama alebo na plátne s hrubými niťami, kde sa dajú dobre počítať nite, pretože krížikovú výšivku najčastejšie šijeme podľa počítaných nití. Podľa sily nití v látke a vyšívacieho materiálu vyšívame cez dve až štyri nite počítané vodorovne i zvisle. Krížikovú výšivku je tiež možné vyšívať podľa predkresleného, častejšie predtlačeného vzoru. Taktiež môžeme vyšívať vlnou alebo hodvábom na vlnenej látke s vhodnou väzbou nití.

Vlnený žoržet Na materiáli so zle poznateľnými niťami alebo s inou väzbou ako je plátnová, napríklad vlnený žoržet, môžeme vyšívať krížikovou výšivkou tak, že na miesta kde chceme mať vzor nasťahujeme kúsky riedkej kanavy s jednoduchou niťou a vyšívame cez počítané nite kanavy. Po skončení výšivky nitky kanavy zospodu stehov povyťahujeme. Tento spôsob najčastejšie použijeme pri odevných výšivkách.

Vyšívaný vankúš K útulnosti domova nám prispejú obrusy, záclony a vankúše zdobené krížikovou výšivkou. Vankúše môžu byť vyšívané riedkou výšivkou, kresliacou na látke ornament alebo úplne hustou, v niekoľkých farbách, tvoriacich vzory ako mozaika alebo dlaždice, kedy je celkom zakrytý vyšívaný materiál – v tomto prípade najčastejšie kanava – a vyšívame vlnou alebo jej podobným materiálom. Riedke krížikové výšivky vyšívame bavlnkou alebo perlovou priadzou podľa veľkosti krížikov a sily materiálu na ktorý vyšívame.

Pre skutočne pekný vzhľad výšivky je nutné dodržovať určité zásady, o ktorých si povieme. Všeobecne je dôležité, aby vrchné stehy krížikov smerovali vždy jedným smerom .

Je niekoľko spôsobov šitia krížikov. Niekedy je potrebné, aby krížikový vzor bol aj na rubovej strane, napríklad na záclonách alebo šatke. Niektoré kraje alebo národy doplňujú krížikové vyšívanie ešte inými druhmi stehov. Najčastejšie ide o čiarkové vyšívanie . Hovorí sa mu tiež ruské stehy alebo Holbeinov steh, ktorým sa obšívajú buď celé skupiny krížikov tvoriace vzor, alebo len časti vzoru, prípadne len jednotlivé krížiky, ktoré sa obšitím zdôraznia. V ploche vyšitej doplna sa týmto stehom zdôraznia a zvýraznia niektoré tvary vzorov.

Rady vodorovne alebo zvisle usporiadaných krížikov vyšívame na dvakrát. Najskôr vyšívame spodný rad polkrížikov zľava doprava alebo zhora nadol. Pritom počítame nite a vrchnú časť stehov (vrchné polkrížiky) šijeme späť opačným smerom. Pri tomto spôsobe šitia sa nám tvoria na rube dvojice zvislých alebo vodorovných stehov.

Vyšívanie krížikom

Pri zaplňovaní väčších plôch alebo širších pruhov šijeme rady krížikov husto pod sebou tak, aby boli „v zákryte“. Pri vyšívaní zapichujeme stehy druhého rady presne do rovnakých miest, v ktorých bol šitý prvý rad a dbáme na to, aby všetky vrchné polkrížiky ležali rovnakým smerom. Tu by chyby obzvlášť vynikli a rušili.

Vyšívanie radu krížikov

Pri menších skupinách krížikov vyšívame krížiky naraz a picháme do štvorcového pôdorysu. Pri tomto spôsobe sú na rube vodorovné stehy. Krížiky môžeme šiť husto vedľa seba alebo s medzerami.

Vyšívanie krížikov husto vedľa seba alebo s medzerami

Niekedy ako lemovací rad šijeme krížiky striedavo nad sebou.

Lemovaný rad - krížiky striedavo nad sebou

Iný lemovací rad môže byť vyšitý stojatým krížikom, ktorý šijeme zľava doprava, na rubovej strane nám tvorí pravidelný rad šípok z krátkych stehov.

Lemovaný rad - stojatý krížik

Obdobou stojatých krížikov sú šikmé stehy, kde tiež šijeme naraz celý krížik, ale postupujeme šikmo nahor alebo nadol.

Šikmé stehy

Riedky obojstranný krížik má pod medzerou na lícovej strane aj na rube tiež krížik. Šijeme ho na dvakrát, najskôr vyšívame iba spodné polkrížiky, pri ktorých počítame nite alebo šijeme podľa predkresleného vzoru a druhý rad šijeme opačným smerom, pričom dopĺňame krížiky vrchnými stehmi.

Riedky obojstranný krížik

Hustý obojstranný krížik musíme šiť na štyrikrát. Základom je predošlý riedky krížikový steh, ktorý v medzerách doplňujú ďalšie rady, šité rovnakým spôsobom ako predchádzajúce, iba posunuté do medzery.

Hustý obojstranný krížik

Doplnkovým stehom sú čiarkové výšivky, ktoré sa šijú tiež cez počítané nite. Berieme rovnaký počet nití na výšku i na šírku, ktorý zodpovedá rozmerom krížikov. Čiarkovým výšivkám sa tiež hovorí ruské stehy alebo Holbeinov steh. Na Slovensku známy pod názvom krivinka. Prvým spôsobom ako vyšiť krivinku je vyšívanie sprava doľava, ktorá má na rube dva rady perličkového stehu. Vypichneme z rubu, odpočítame dve nite napravo a štyri nite dolu, zabodneme a počítame štyri nite doľava, vypichneme a zabodneme pri predošlom stehu, opäť odčítame štyri nite doľava, presne podľa kresby.

Krivinka - Holbeinov steh

Druhý spôsob krivinky je rovnaký na lícovej aj rubovej strane. Šijeme ho na dvakrát, má opäť rovnaký počet nití vodorovne i zvisle. Najskôr šijeme zľava doprava prvý smer, pritom počítame nite, druhým smerom sprava doľava dopĺňame stehy do medzier.

Krivinka - Holbeinov steh

Ďalším základným čiarkovým stehom môžeme vyšívať rôzne vzory, alebo ohraničovať celé skupiny krížikov , zdôrazňovať časti vzoru aj jednotlivé krížiky. Je to vlastne predný steh. Steh šijeme na dvakrát, druhým radom predného stehu zapĺňame medzery medzi stehmi prvého radu. Ohraničenie je rovnaké na lícovej i rubovej strane. Často sa používa kombinácia červených krížikov a čierneho ohraničenia.

Čiarkový predný steh

Veľmi pekne ukáže dvojitý (duplovaný) krížikhviezdičky. Najčastejšie sa ním vyšívajú plné plochy ako napríklad vankúše či prikrývky. Niekedy sú ním vyšité iba kontúry vzoru, pretože je plastickejší než jednoduchý krížik a plocha sa potom vypĺňa do vzoru alebo doplna iba krížikovým stehom či polkrížikmi a rôznymi druhmi čiarkového vyšívania. Pritom môžeme použiť aj rôzne druhy vyšívacích priadzí.

Duplovaný dvojitý krížik - hviezdička

Peter ŠIMORA